Åbn undermenuer...

Flash mobs

Spontane arrangementer, hvor folk forsamles offentligt for at interagere, kaldes ”flash mobs” eller ”smart mobs”. Disse kortvarige fællesskaber dannes via netværksmekanismer, dvs. telefonen, internettet eller mund til mund-metoden. En ”flash mob” er en offentlig forsamling, hvor man laver en typisk apolitisk gimmick, hvorefter den opløses igen. ”Smart mobs” er en bredere betegnelse, og denne inkluderer også mere politisk orienterede forsamlinger. Menneskemasser mobiliseret og inspireret gennem netværksmekanismer kan være betydningsfulde kanaler for folkelige protester. Det så man bl.a. i forbindelse med Det Arabiske Forår i 2011.