Åbn undermenuer...

Effektforskning

Effektforskning handler om undersøgelser af virkninger af bestemte indgreb (inden for sundhedsområdet), lovgivning (fx det sociale område), eller undersøgelser af forskellige mediers påvirkningskraft hos modtagerne (se medieteorier).

Inden for sundhedsområdet kan effektforskningen give rimeligt præcise svar på, om en bestemt behandling har haft effekt eller ej men den kan ikke give svar på, hvorfor den virker. Inden for det samfundsvidenskabelige område er det mere kompliceret at påvise effekter af fx et forsøg på adfærdsregulering, en lov eller et økonomisk indgreb, fordi mange andre faktorer slører billedet, og fordi det er vanskeligt og generelt etisk uforsvarligt at lave sociale eksperimenter. Her må man nøjes med at sandsynliggøre sammenhæng mellem indgreb og effekt.