Åbn undermenuer...

Statsborgerskab

Gælder personer, der enten har indfødsret i et land, dvs. ubetinget har ret til at opholde sig i landet og i øvrigt er underkastet de rettigheder og pligter, som gælder landets borgere, eller har haft fast bopæl i landet i 9 år.

Statsborgere i Danmark har bl.a. ret til at stemme ved alle politiske valg, og de er garanteret en lang række sociale og økonomiske velfærdsydelser.

Læs videre