Åbn undermenuer...

Aktindsigt

Aktindsigt er adgang til at se dokumenter, der indgår i sagsbehandlingen hos en offentlig myndighed. I praksis gives aktindsigt som regel ved at der udleveres kopi af dokumenterne. Aktindsigt kan følge af to love. Det er for det første loven om offentlighed i forvaltningen, som også kaldes offentlighedsloven. For det andet er det forvaltningsloven. Forvaltningsloven er lavet for at sikre retsstillingen for den, der er part i en sag. Offentlighedsloven er lavet for at sikre, at borgere, og offentligheden i det hele taget, kan få indsigt i myndighedernes arbejde. Det er en del af et demokratisk samfunds måde at tage hensyn til, at adgang til information er en forudsætning for demokratisk kontrol af de styrende, deres beslutninger og administrationen af beslutningerne. Anmodning om aktindsigt rettes til den pågældende myndighed.