Åbn undermenuer...

Korruption

De to begreber korruption og nepotisme overlapper hinanden, men man kan kort definere korruption som misbrug af magt til at opnå privatøkonomiske gevinster. Korruption er forbudt i stort set alle samfund, dels fordi den strider imod en demokratisk lighedsopfattelse, dels pga. at den skader økonomien (korruption virker som en ekstra skat og mindsker den økonomiske effektivitet). Nepotisme drejer sig derimod om at foretrække slægtninge, venner eller forretningsforbindelser ved indgåelse af kontrakter og besættelse af offentlige stillinger. Nepotisme handler altså mere indirekte om at opnå privatøkonomiske gevinster.

 Uddybende forklaring

Korruption vil sige, at den offentlige administration ikke behandler og afgør sager på et fair og lige grundlag, men at der fx modtages bestikkelse som betaling for afgørelser til fordel for den, der betaler bestikkelsen. Korruption er forbudt i stort set alle samfund, dels fordi den strider imod en demokratisk lighedsopfattelse, dels pga. at den skader økonomien (korruption virker som en ekstra skat og mindsker den økonomiske effektivitet). Men det kan være svært at kontrollere korruption, og fænomenet er meget udbredt. Ofte er korruption omvendt proportional med et lands økonomiske udviklingsniveau, men den hænger også sammen med normer og sociale værdier. Et land kan være økonomisk udviklet, men alligevel have megen korruption, hvis der er kulturer af økonomisk kriminalitet, fx mafiauvæsen, i landet.

Korruption kan formindskes af demokratisk kontrol og medieovervågning (kritisk journalistik). Organisationen Transparency International laver hvert år et korruptionsindeks, hvor disse udviklingstendenser kan ses bekræftet. Man vil fx på 2012-listen nedenfor se, at de nordiske lande scorer højt mht. lav korruption. Det skyldes et højt økonomisk-socialt udviklingsniveau i de nordiske lande, men også en kultur i landets administration med normer, der taler imod korruption. 

CPI-indeks 2012: Udvalgte landes rang på listen, der omfatter i alt 174 stater.

  • 1. Danmark, Finland og New Zealand 
  • 4. Sverige 
  • 5. Singapore
  • 19. USA
  • 69. Brasilien
  • 80. Kina
  • 94. Indien
  • 133. Rusland

 

 

Figurer