Åbn undermenuer...

Folkesuverænitet

Betegner den tanke, at al legitim magt i sidste ende hidrører fra folket, der har overtaget den enevældige konges (den suveræne monarks) magt. Idéen om folkesuverænitet er kernen i den demokratiske ideologi og står i modsætning til forestillinger om, at legitim politisk magt er afledt fra fyrstelige arverettigheder og/eller fra gud.