Åbn undermenuer...

Organisationsprocent

Betegner den procentdel af en organisations mulige medlemmer, der faktisk er medlemmer af foreningen. En høj organisationsprocent har for en interesseorganisation den betydning, at den pågældende organisation står stærkere over for omverdenen. Man plejer at udregne de politiske partiers organisationsprocent som deres medlemstal i procent af deres vælgertal.

Figurer