Åbn undermenuer...

Vetoret

Vetoret kendes fra mange steder i det politiske liv. Det vil sige, at der skal være enighed om et forslag for at vedtage det. Hvis der er vetoret, kan et af medlemmerne af forsamlingen forhindre en beslutning ved at stemme imod og altså derved bruge vetoet. Det kendes fx fra FNs Sikkerhedsråd, hvor de 5 permanente medlemmer af Rådet har vetoret. Det kendes også fra USA og EU. I EU kan Europaparlamentet nedlægge veto imod nye lovforslag fra Kommissionen inden for den beslutningsprocedure, der kaldes fælles beslutningstagning. Herefter skal forslaget enten falde væk, eller et fællesudvalg af repræsentanter fra Ministerrådet og Parlamentet skal strikke et forslag sammen, der kan opnås enighed om.

Man skelner mellem absolut veto, hvor et forslag endeligt forkastes, og suspensivt veto, hvor vetoet under visse omstændigheder kan overrules.