Åbn undermenuer...

Medianvælger

Den midterste i en gruppe vælgere, som fx er placeret på en venstre-højre-akse. I et topartisystem vil medianvælgeren altid være tungen på vægtskålen mht. at sikre det ene parti et flertal af stemmerne. Hvis de to politiske partier først og fremmest sigter på at opnå et stemmeflertal – jfr. Downs’ model – vil partierne udforme synspunkter, som nærmer sig medianvælgerens, og de vil derfor bevæge sig ind mod midten af det politiske spektrum. Det gælder om at fastholde sine kernevælgere og samtidigt erobre nogle marginalvælgere.

Figurer