Åbn undermenuer...

Hjemmestyre

Færøerne og Grønland er delvist selvstændige dele af det danske rige, idet de igennem en del år har haft hjemmestyreordninger. Det betyder, at de inden for disse områder fastlægger de gældende regler selv og selv administrerer dem. På nogle områder opretholder Danmark et tilsyn som betingelse for godkendelse af fx eksaminer og autorisationer.

I 2008 stemte ¾ af de grønlandske vælgere med ca. 75 % af de afgivne stemmer ja til, at det grønlandske hjemmestyre afløses af selvstyre. Selvstyret vil fungere på samme måde som det hidtil gældende hjemmestyre ved, at sagsområder overtages fra den danske stat. Men i modsætning til hjemmestyret indebærer det, at Grønland selv skal stå for finansieringen.

Selvstyre er mere vidtgående end hjemmestyre. Der er dog stadig et stykke vej til fuld selvstændighed, idet Grønland også skal føre udenrigs- og sikkerhedspolitik selv og selv råde over undergrunden.