Åbn undermenuer...

Junibevægelsen

Dansk EU-kritisk organisation, der blev stiftet efter en splittelse i Folkebevægelsen mod EF-unionen i Junibevægelsen ønskede ikke at trække Danmark ud af EU, men vendte sig mod den fortsat uddybede unionsudvikling. Junibevægelsen anbefalede at stemme nej til såvel Maastricht med de fire forbehold i 1993 som til  Amsterdam-traktaten i 1998 og til euroen i 2000. Junibevægelsen stiller op ved valgene til Europa-parlamentet og fik valgt tre medlemmer i 1999, og ét ved valget i 2004. Ved valget i 2009 fik listen ingen medlemmer valgt og opløste senere på året sig selv.