Åbn undermenuer...

Davies' J-kurve

Den amerikanske sociolog og politolog J.C. Davies har opstillet den såkaldte J-kurve-teori, som viser, hvordan social uro – endda revolutionære bevægelser - kan opstå, når der opstår et uacceptabelt gab – faktisk eller oplevet – mellem forventningerne til og den faktiske udvikling i en befolknings behovstilfredsstillelse.
Især efter en længere periode med højkonjunktur med høj grad af behovstilfredsstillelse og en efterfølgende hård opbremsning med skrappe besparelser og højere skatter kan grobunden være banet for mobilisering. Dette har i de sidste par år været tilfældet i bl.a. Grækenland og Spanien, hvor der har været omfattende protester og strejker. Også opkomsten af bevægelsen Occupy Wall Street i USA kan måske forklares ved hjælp af Davies J-kurve (betegnelsen skyldes, at den økonomiske udvikling i diagramform vil ligne et omvendt liggende J, når konjunkturerne går nedad).

Figurer