Åbn undermenuer...

Politisk meningsdannelse

Politisk meningsdannelse drejer sig om, hvordan de politiske holdninger og meninger bliver til. Det sker igennem perception og forskellige former for påvirkning af de kognitive (erkendelsesmæssige og tankemæssige) processer hos de involverede mennesker. Vi påvirkes af TV og andre medier. Men den største påvirkning foregår måske igennem primærgrupper som familien, arbejdskammerater, sportsklubber o.l. Det har vist sig igennem flere undersøgelser, at børn meget tidligt danner sig forestillinger om præsident, konge, statsminister og andre synlige politiske figurer, og at de har forestillinger om samfund og politik som præget af forskellige grader af harmoni/konflikt og problematisering.

Figurer