Åbn undermenuer...

Kommuner

Danmark blev ved kommunalreformen i 1970 inddelt i 14 amtskommuner og 275 primærkommuner plus Københavns og Frederiksberg kommuner, der både fungerede som amtskommuner og primærkommuner. Ved kommunalreformen pr. 1. januar 2007 blev amtskommunerne afskaffet til fordel for fem regioner, og primærkommunerne sammenlagt til nu 99. Kommunernes ansvarsområde blev i den forbindelse udvidet en hel del.  Kommunerne ledes af en borgmester og en kommunalbestyrelse eller et byråd, der vælges ved kommunalvalgene hvert fjerde år. De administrerer størstedelen af den offentlige sektors aktiviteter, såsom skolevæsenet og social- og sundhedssektoren (dog bortset fra sygehusene, som nu er underlagt de nye regioner). Kommunerne finansierer deres aktiviteter dels via kommunal indkomstskat og grundskatter fra sine borgere, og dels via statslige bloktilskud og statslige refusioner.

Læs videre