Åbn undermenuer...

Sociotropiske vælgere

Begrebet sociotropiske vælgere indgår i en hypotese om, hvilke vælgeradfærdsdeterminanter, der er de vigtigste til forklaring af vælgeradfærd.

En sociotropisk vælger formodes at handle anderledes end en egoistisk vælger, idet den sociotropiske vælger tænker på samfundsinteressen på længere sigt og derfor vil være tilbøjelig til at stemme efter langsigtede hensyn, fx at nedsættelse af skatter nu måske kun varmer i bukserne på det korte sigt, mens det på det længere sigt kan være skadeligt at bruge for stor en del af samfundets produktion nu til fordel for at bygge samfundskapitalen op på længere sigt.

Læs videre