Åbn undermenuer...

Livspolitik

Den britiske sociolog Anthony Giddens skelner mellem livspolitik og emancipatorisk politik. Den emancipatoriske politik, der er forudsætningen for livspolitikken, handler om frigørelse fra undertrykkelse og tvang, som hæmmer individernes livsmuligheder. Livspolitikken derimod drejer sig om skabelsen af selvidentitet og den enkeltes fortælling om sig selv. Den er knyttet til individualisering og refleksivitet, og formålet med den er individernes selvrealisering. Mens den emancipatoriske politik ifølge Giddens var dominerende i det moderne samfund, er livspolitikken central i det senmoderne samfund.