Åbn undermenuer...

Senmoderne samfund

En samfundstype, der følger efter det moderne samfund (industrisamfundet). Det senmoderne samfund kaldes også for informationssamfundet, servicesamfundet eller det postmoderne samfund - alt efter, hvad man lægger vægt på i den nye samfundstype. Det senmoderne samfund begynder så småt i Danmark i 1960'erne.

gruppeniveau ændres familiens rolle kraftigt. Kvinderne kommer på arbejdsmarkedet, børnetallet falder, skilsmissehyppigheden stiger, og flere lever alene. Der er tale om en øget individualisering - individet frisættes.

Socialisationer foregår nu ikke hovedsageligt i familien, men også sammen med kammerater og de mange nye massemedier. Individerne bliver gruppestyrede "kamæleoner", som er meget afhængige af, hvad andre mener. Angsten for at vælge forkert blandt de mange muligheder bliver et grundvilkår for det senmoderne menneske.

Figurer