Åbn undermenuer...

Postmaterialisme

Postmaterialisme er et begreb, der er løst knyttet til Maslows behovspyramide. Postmaterialismen antager, at samfundstilstande med materiel knaphed afføder egoistiske behov for materielle ting, hvorfor politik vil dreje sig om økonomiske emner. I tilstande med udbredt velstand vil individer derimod have mere interesse i emner omkring livskvalitet. Det gælder moral, politisk retfærdighed, feminisme, verdensfred, afskaffelse af fattigdom, miljøbeskyttelse osv. Derfor vil politikere også i højere grad beskæftige sig med disse immaterielle værdier, jfr. værdipolitik.