Åbn undermenuer...

Velfærdsbehov, Allards

Den finske sociolog Erik Allard har fundet frem til tre centrale velfærdsbehov for ethvert menneske:

  • At have: Behovet for materielle goder – tøj, føde, bolig, transportmidler osv.
  • At elske: Behovet for venskab, fortrolighed, tilknytning og solidaritet udtrykt igennem den enkelte persons aktive deltagelse i sociale sammenhænge.
  • At være: Behovet for personlig udvikling/selvrealisering, kreativitet og anerkendelse.

Man kan sige, at denne tredeling er en forkortet udgave af Abraham Maslows behovspyramide.

Læs videre