Åbn undermenuer...

Modernitetens sociologer

Til denne gruppe af sociologer hører bl.a. Jürgen Habermas, Anthony Giddens og Ulrich Beck. Selv om de er uenige om mangt og meget, er de imidlertid enige om, at de forandringer, der foregår i dagens samfund, ikke betegner overgangen til en postmodernitet, men tværtimod foregår inden for rammerne af moderniteten. De taler derfor om det senmoderne samfund.