Åbn undermenuer...

Strukturation

Den engelske sociolog Anthony Giddens undersøger samspillet mellem det enkelte individ og de samfundsmæssige forandringer. Han søger dermed i sin analyse at fokusere på både struktur og aktør, hans såkaldte strukturationsteori. Denne teori beskriver, hvordan aktørerne, i anvendelsen af de samfundsmæssige strukturer (ved reproduktion af regler og ressourcer), skaber og omformer samfundet i en fortløbende proces.