Åbn undermenuer...

Social acceleration

Den tyske sociolog og politolog Hartmuth Rosa beskæftiger sig med det stigende tempo i det senmoderne samfund, en proces, han kalder for social acceleration. Hartmuth Rosa ser tempoet accelerere på tre fronter: Acceleration af livets tempo, acceleration af social forandring og en teknologisk acceleration.

Rosa sammenligner det senmoderne samfund med et hamsterhjul, som drejer hurtigere og hurtigere. Vi må forsøge at følge med, for det er svært at hoppe på hjulet igen. Ifølge Rosa skyldes den sociale acceleration, at vi har indrettet samfundet på konkurrencens logik, både inden for økonomi, politik, kunst, religion og i det private liv, hvor vi kæmper om venner og sociale relationer.

 Uddybende forklaring

Den tyske sociolog og politolog Hartmuth Rosa beskæftiger sig med det stigende tempo i det senmoderne samfund, en proces, han kalder for social acceleration. Vi skal være langt mere strukturerede end tidligere for at bevare overblikket både i arbejdslivet og privatlivet, og her bliver uddannelse vigtig. Hartmuth Rosa ser tempoet accelerere på tre fronter:

  • Acceleration af livets tempo. Vi gør flere og flere ting på kortere og kortere tid. Det kan enten ske ved at forkorte den tid, ting tager (fastfood, speeddating osv.), eller ved at planlægge dagen nøje, så den hænger bedre sammen tidsmæssigt (undgå ”tidsrøvere”).
  • Acceleration af social forandring. Modetrends og nye kunstretninger kommer nu med kortere og kortere intervaller. Vi skifter oftere jobs og familierelationer. Der er konstant forandringer og reformer af, hvordan offentlige institutioner skal fungere.
  • Den teknologiske acceleration inden for transport, kommunikation og produktion. Vi arbejder i stigende grad fleksibelt og på tværs af tid og sted med mobiltelefoner og mails. De nye kommunikationsformer (e-mail, Facebook, Skype mv.) stjæler tid fra os, fordi kommunikationsmængden bliver større.

Rosa sammenligner det senmoderne samfund med et hamsterhjul, som drejer hurtigere og hurtigere. Vi må forsøge at følge med, for det er svært at hoppe på hjulet igen. Ifølge Rosa skyldes den sociale acceleration, at vi har indrettet samfundet på konkurrencens logik, både inden for økonomi, politik, kunst, religion og i det private liv, hvor vi kæmper om venner og sociale relationer. Vi konkurrerer med andre mennesker om knappe ressourcer. Rosa mener, at det enkelte menneske kan reagere på tre forskellige måder på den sociale acceleration. Èn gruppe vil være positivt indstillet, idet de opfinder sig selv og skaber deres personlighed i de nye omgivelser. Andre vil søge faste holdepunkter, fx i religionen, mens en tredje gruppe vil være i fare for at gå ned med stress eller depressioner.

 

 

Læs videre