Åbn undermenuer...

Arbejde

På et overordnet plan kan man sige, at arbejdet er menneskets måde at overleve på. Herigennem fravristes naturen produkter, som siden bearbejdes til forbrug og fortjeneste.

For det enkelte individ har begrebet en dobbeltkarakter. Det er dels et middel til at opretholde tilværelsen, dels er det for mange identitetsgivende ja for nogle er det ligefrem det, der giver livet mening, jfr. karrierelivsformen i livsformsanalysen.

Arbejdet har med overgang fra traditionelle til moderne og senmoderne samfund ændret karakter. I industrisamfundet overflødiggjorde maskinerne mange arbejdsfunktioner.

I informationssamfundet har arbejdet igen ændret karakter til i stigende grad at handle om kontrol og overvågning samt produktion og spredning af viden og informationer.

Læs videre