Åbn undermenuer...

Struktur

Strukturbegrebet beskriver et socialt systems grundmønster på et givet tidspunkt. Heri indgår forholdet mellem forskellige aktører, f.eks. i form af magt, legitimitet, normer og værdier. Det typiske adfærdsmønster, også kaldet interaktionsstrukturen, indgår også. Dette adfærdsmønster kan være institutionaliseret, f.eks. den måde mænd og kvinder danner par på og etablerer en familie. Man kan sige, at samfundets struktur har en tvingende karakter. Vi kan ikke lade som om, at den ikke findes; det er i den ramme, eller sagt billedligt, på den scene, vi nødvendigvis handler.