Åbn undermenuer...

Refleksiv modernitet

Refleksiv modernitet er en betegnelse for den nye fase af moderniteten, som vi ifølge Ulrich Beck og Anthony Giddens m.fl. i dag befinder os i. Den simple modernisering var en modernisering af det traditionelle samfund, hvorimod den refleksive modernisering er en modernisering af industrisamfundet. Overgangen fra den simple modernisering til den refleksive modernisering svarer således til overgangen fra industrisamfundet til risikosamfundet. Årsagen til, at risikosamfundet bliver refleksivt, er, at det i stigende grad bliver tvunget til at forholde sig til sit eget grundlag og sine egne utilsigtede konsekvenser i form af risici.