Åbn undermenuer...

Affortryllelse

Affortryllelse (eller afmystificering) er sociologen Max Webers betegnelse for modernitetens gradvise opløsning af traditionelle sandheder og overvejelser, myter, religion og overtro. Denne proces er ifølge Weber et resultat af det moderne samfunds stigende rationalitet – målrationel handlen dominerer i det kapitalistiske samfund.