Åbn undermenuer...

Behov

Menneskelige behov beskrives og opdeles i fx Maslows behovspyramide, som er en model, der beskriver sammenhængen i menneskelige behov. Modellen er udformet som en pyramide. Nederst er de grundlæggende fysiologiske behov, først og fremmest behov for mad og drikke. Dernæst behovet for tryghed og sikkerhed. Når sådanne grundlæggende behov har opnået en vis form for tilfredsstillelse, får overliggende behov betydning. Næste trin i pyramiden er behov for tilknytning og kærlighed, dernæst behovet for at have en vis status i de sociale systemer, man er del af. Højest i pyramiden er efter modellens ophavsmand behovet for selvrealisering. De øverste behov kaldes også for psykologiske behov.

Figurer