Åbn undermenuer...

Kulturel frisættelse

Begrebet, som stammer fra den tyske sociolog Thomas Ziehe, bruges til at beskrive det opbrud i traditioner, normer og værdier, der kendetegner ungdomslivet i senmoderniteten. De valg mht. uddannelse, arbejde, synspunkter, værdier...

Få adgang til Samfundsfag.dk

Læs videre