Åbn undermenuer...

Kulturel frisættelse

Begrebet, som stammer fra den tyske sociolog Thomas Ziehe, bruges til at beskrive det opbrud i traditioner, normer og værdier, der kendetegner ungdomslivet i senmoderniteten. De valg mht. uddannelse, arbejde, synspunkter, værdier, der tidligere var betinget af social baggrund, er nu genstand for den enkeltes valg på grundlag af refleksive processer. Denne frisættelse er præget af en følelse af ambivalens, idet den på den ene side skaber nye muligheder og oplevelse af grænseløs frihed mht at forme sin egen identitet og tilværelse; på den anden side opleves frisættelsen som et stort pres, en ny form for ufrihed, pga. angsten for at vælge forkert. Følelsen af de uendelige valgmuligheder skaber også selvbebrejdelser og skyldfølelse, hvis man ikke lykkes med sine personlige projekter.

Læs videre