Åbn undermenuer...

Socialt system

Et socialt system er karakteriseret ved et sæt af roller, som står i et gensidigt forhold til hinanden. Som eksempel kan nævnes en fodboldkamp bestående af de to hold, dommer, linievogtere osv. Nogle sociale systemer kalder vi for grupper, hvilket forudsætter, at der er en form for samhørighedsopfattelse mellem de enkelte medlemmer i gruppen. Som eksempel kan nævnes det enkelte fodboldhold.