Åbn undermenuer...

Tönnies, Ferdinand

Den dansk-tyske sociolog Ferdinand Tönnies (1855-1936), der hører til de klassiske sociologer, beskæftigede sig bl.a. med overgangen fra det traditionelle til det moderne samfund, herunder hvilken betydning ændringen i den samfundsmæssige struktur havde for forholdet mellem mennesker. Hertil anvendte han to begreber: Gemeinschaft (det mekaniske fællesskab i det traditionelle samfund) og Gesellschaft (det moderne organisk sammenhængende samfund). Med disse to begreber forklarede han, hvordan det nære og følelsesmæssige fællesskab i det traditionelle lokalsamfund forsvandt og blev erstattet af et moderne samfund, hvor fokus primært var rettet mod penge, produktion, individualisme, storbyliv, rationalitet og kynisme. Mens den mekaniske solidaritet i det traditionelle samfund var karakteriseret af stærke fælles normer og værdier, dvs. en stærk kollektiv bevidsthed, var den organiske solidaritet i det moderne samfund en følge af individernes gensidige afhængighed pga. den moderne arbejdsdeling. Tönnies var altså temmelig pessimistisk over for det moderne samfunds gennembrud.

Læs videre