Åbn undermenuer...

Kollektiv bevidsthed

Et samfunds kollektive bevidsthed er summen af dets trosforestillinger, normer, værdier osv. Ifølge den klassiske sociolog Émile Durkheim er traditionelle samfund karakteriseret ved stærke fælles normer og værdier, dvs. ved en stærk kollektiv bevidsthed og en mekanisk solidaritet. I moderne samfund derimod overtager arbejdsdelingen i stigende grad den kollektive bevidstheds rolle som samfundets sammenhængsskabende kraft. De moderne samfund er præget af en organisk solidaritet.