Åbn undermenuer...

Instrumentel handlen

Instrumentel handlen er et begreb, som anvendes af den tyske sociolog Jürgen Habermas, og det svarer nogenlunde til Max Webers begreb om målrationel handlen. Den instrumentelle handlen er således kendetegnet ved en mål-middel-logik, hvor den handlende rationelt afvejer midler til at opnå givne mål, herunder også eventuelle utilsigtede konsekvenser af handlingen. Instrumentel handlen anvendes i det, Habermas kalder systemverdenen (markedet og staten), hvor vi handler for personlig vindings skyld og for at opnå håndgribelige resultater.