Åbn undermenuer...

Kontingens

Et begreb, der anvendes af bl.a. sociologen Niklas Luhmann. Det moderne samfund beskrives af og til som kaotisk, hvilket måske blot er et udtryk for, at vi i dag lever i et samfund uden traditionernes sikkerhed. Næsten alt kan være anderledes, alt kan forandre sig, og den enkelte kan næsten altid vælge at gøre noget andet, end han/hun gør. En sådan tilstand betegner Luhmann med begrebet kontingens.