Åbn undermenuer...

Tingsliggørelse

Ifølge Karl Marx fører det kapitalistiske, vareproducerende samfund nødvendigvis til en tingsliggørelse af sociale relationer, idet menneskers samfundsmæssige relationer på varemarkedet kommer til at fremstå som relationer mellem ting (varer). Tingsliggørelse henviser altså til, at noget ikke-tingsligt (noget socialt) gøres til, eller kommer til at fremstå som, noget tingsligt.