Åbn undermenuer...

Livsverden

Den tyske sociolog Jürgen Habermas har indført en skelnen mellem på den ene side systemverdenen og på den anden side livsverdenen.  Systemet eller systemverdenen er karakteriseret ved upersonlige sammenhænge, hvor det er fornuft, effektivitet og forudsigelighed, der er i højsædet. Heroverfor betegner livsverdenen de mere personlige sammenhænge, hvor det er de menneskelige relationer og den indbyrdes dialog, som er i højsædet. I systemverdenen handler vi instrumentelt, i livsverdenen kommunikativt.  Et eksempel på instrumentel handlen er den økonomiske rationalitet, der sigter på rentabilitet eller på at få den bedste vare til den billigste pris. I modsætning hertil er kommunikativ handlen en måde at bruge samtalen til at nå til indbyrdes forståelse

Figurer