Åbn undermenuer...

Værdipolitik

Værdipolitik eller ny politik opstilles ofte som ny politisk dimension, der går på tværs af den klassiske fordelingspolitiske venstre-højre-skala. Partierne fordeler sig anderledes på denne skala, der kan ses som udtryk for, at postmaterielle værdier tillægges større betydning i de højtudviklede og velhavende senmoderne samfund, hvor fordelingspolitikken har sin rod i det industrielle velfærdssamfund og knytter sig til fordelingen af velfærdsgoder og skattebyrden mellem de forskellige befolkningsgrupper. Væsentlige værdipolitiske emner er miljø, retspolitik, udlændinge og integration.

Figurer