Åbn undermenuer...

Parti

Et politisk parti er en gruppe mennesker, der går ind for bestemte politiske synspunkter og forsøger at fremme disse ved at stille op til valg til et parlament, og som forsøger at besætte magtpositioner med udgangspunkt i parlamentet. Oprindelig bestod de politiske partier i Danmark af grupper af ligesindede medlemmer af Rigsdagen (som det danske parlament hed før 1953). Efterhånden fandt man på at lave en landsorganisation, så man ud over gruppen i Folketinget og Landstinget også havde en organisation uden for Christiansborg. I dag har alle større partier en organisation i alle valgkredse. Her indkaldes jævnligt til møder, og partimedlemmerne drøfter den politik, partiet fører i Folketinget og i de kommunale råd. Partierne organiserer endvidere på lokalt plan opstillingen af kandidater til valg til Folketinget, kommunalbestyrelser og regionsråd.