Åbn undermenuer...

Landsret

Landsretterne er en del af det danske domstolssystem. Der er to landsretter, Vestre Landsret med sæde i Viborg og Østre Landsret med adresse i København. Landsretterne behandler som første instans alvorlige lovovertrædelser, men tager sig ellers af sager, der er appelleret fra byretterne, og de tager sig både af civile sager og straffesager. Ved landsretternes afgørelser som første instans er der mulighed for appel til Højesteret. Dette gælder også i visse tilfælde for sager, der er startet i byretterne.

Figurer

Læs videre