Åbn undermenuer...

Højesteret

Højesteret er en del af det danske domstolssystem. I Danmark er Højesteret især en appeldomstol. Sager appelleres fra underliggende retsinstanser, Landsretterne, til Højesteret.

Mange steder i udlandet, fx i USA, har Højesteret (Supreme Court) også myndighed til at efterprøve loves grundlovsmedholdelighed. I Danmark er der en betydelig enighed om, at Højesteret har prøvelsesret i forhold til lovene. Det står ikke klart i Grundloven, fordi grundlovgiverne ikke kunne blive enige om det, men Højesteret har ved enkelte lejligheder efterprøvet loves grundlovsmedholdelighed. Ved en dom i 1999 om Tvindskolerne kendte Højesteret dele af en Tvind-lov, der gjorde det muligt at stoppe statens finansiering af skolen, for grundlovsstridig.

Figurer