Åbn undermenuer...

Stemmeret

Stemmeret eller valgret - er den ret, personer har til at sammensætte et råd eller et andet valgt organ ved at stemme på opstillede kandidater. Kvinder fik stemmeret til rigsdagsvalg ved en grundlovsændring i 1915.

Ret til at stemme ved folketingsvalg har alle, der har dansk statsborgerskab, fast bopæl i landet, og som er 18 eller derover. Valgretten til folketingsvalg er altså mere begrænset end til kommunalvalg, hvor indvandrere, der har været tre år i Danmark og bor i landet, kan stemme.

Valgretten kan ændres ved, at Folketinget vedtager en lov om det, og at denne lov efterfølgende vedtages ved folkeafstemning.

Læs videre