Åbn undermenuer...

Borgerrepræsentation

Borgerrepræsentationen svarer til det, man i andre kommuner kalder kommunalbestyrelsen eller byrådet. Borgerrepræsentationen er Københavns øverste politiske myndighed og udstikker rammerne for udvalgenes opgaver.

Borgerrepræsentationen har i alt 55 medlemmer, som vælger en overborgmester og 6 borgmestre (de kaldes tilsammen for Magistraten) efter almindelig flertalsafgørelse. Hver borgmester har sit eget ansvarsområde, fx er overborgmesteren formand for økonomiudvalget.

Læs videre