Åbn undermenuer...

Bekendtgørelse

Retsregler, som en minister fastlægger med udgangspunkt i en lov. Mange love er indrettet på i betydeligt omfang at skulle udfyldes af ministerielle bekendtgørelser (såkaldte rammelove eller bemyndigelseslove). Bekendtgørelser er lige så bindende for borgerne som love, men er mere smidige, da de kan ændres uden en ny lovvedtagelse i Folketinget. I praksis vil ministeren dog være afhængig af ikke at have et flertal imod sig i det relevante stående udvalg i Folketinget.

Læs videre