Åbn undermenuer...

Brugerdemokrati

Brugerdemokrati er en metode til inddragelse af brugere af offentlige ydelser i beslutninger om rammer og ydelsens udformning. Brugerdemokratiet findes fx i børnehaver og skoler. I børnehaver er det i form af forældreråd, i skoler i form af skolebestyrelser. Skolebestyrelserne har også repræsentation af elever, personale og interessentgrupper uden for skolen, fx andre uddannelsesinstitutioner i lokalsamfundet og repræsentanter for erhvervsliv og kommunalbestyrelser.

Rammerne for disse råds og bestyrelsers arbejde er ofte begrænset af den økonomi, som de tildeles af de besluttende politiske instanser. Der er også mange andre bestemmelser i love og cirkulærer, som gør beslutningsområdet ret snævert, så det mere er i det overordnede folketingsdemokrati, at den demokratiske beslutningskompetence ligger, end det er i rådene og bestyrelserne i institutionerne.  Mht. skolebestyrelser har det ofte vist sig vanskeligt at få et tilstrækkeligt antal kandidater til opstilling til valg.