Åbn undermenuer...

Blokpolitik

Politisk slang for en politisk linie, der mere eller mindre ensidigt bygger på et fast flertal af partier (regering og støttepartier), og som kun i ringe grad inddrager oppositionspartierne. Betegnelsen bruges i Danmark så at sige altid med en negativ værdiladning, fordi der her er en stærk tradition for brede parlamentariske forlig, hvor der gives indrømmelser til flere sider et konsensusdemokratisk ideal om et samarbejdende folkestyre.

 

 

Læs videre