Åbn undermenuer...

Ordfører

Ordførerrollerne er vigtige roller i et politisk partis folketingsgruppe. Den vigtigste er den politiske ordfører, idet denne fører ordet (dog oftest i rækkefølge og betydning efter partiformanden, hvis denne er til stede) i generelle politiske debatter og i alle debatter, hvor partiets principielle stillingtagen udfordres eller på anden måde er i spil.

Ordførerrollerne er ofte opgavemæssigt defineret i forhold til de stående udvalg i Folketinget, og ordførerne er som regel partiernes repræsentanter i disse udvalg. Herved opnår de ekspertise inden for området og er ofte politikudlæggende og politikformulerende for partiet på det pågældende område.

I de store partier er ordførerrollerne delt bredt ud i folketingsgruppen. I små partier må politikerne være ordførere på flere områder. For folketingspolitikere er det en vigtig del af den politiske karriere at sikre sig attraktive ordførerroller.

Læs videre