Åbn undermenuer...

Departement

Departementet er den fine del af et ministerium.  Det er det sted i ministeriet, hvor lovforslag forberedes, idet selve lovteksten færdiggøres her. Departementet fungerer desuden som sekretariat for ministeren. Det forbereder og sammenskriver ministerens indlæg under fremmøde for folketingsudvalg og besvarelse af spørgsmål i Folketinget.  Det samler altså trådene fra ministeriets andre afdelinger, det være sig mere selvstændigt opererende styrelser og direktorater, råd og nævn.

Departementet ledes af en departementschef, der er ministeriets øverste embedsmand, lige under ministeren.  Ministeren står for den politiske ledelse, departementschefen for den administrative ledelse.

Figurer

Læs videre