Åbn undermenuer...

Borgmester

En borgmester er den øverste administrative og politiske leder af en kommune. Efter et kommunalvalg vælges borgmesteren blandt medlemmerne af kommunalbestyrelsen ved almindeligt flertalsvalg. Siden strukturreformen i 2007 har Danmark haft 98 kommuner, der hver har én borgmester, bortset fra København, der har én overborgmester og seks borgmestre.

Som den eneste fuldtidsansatte i kommunalbestyrelsen har borgmesteren potentielt en stærk position i en kommune. På den anden side sker det ikke sjældent i kommunalbestyrelserne, at medlemmer skifter holdning mht. opbakning til borgmesteren, som derfor undertiden kan sidde på en noget usikker post.

Læs videre