Åbn undermenuer...

Rammelov

Love er de generelle regler, vores samfund fungerer ud fra. De vedtages af Folketinget, som ofte laver rammelove, der er generelle rammer for reglerne på et bestemt område. Det er så op til ministrene at udforme de nærmere regler igennem udstedelse af bekendtgørelser fra ministerierne.

Læs videre