Åbn undermenuer...

Stående udvalg

Et udvalg er en mindre gruppe valgt ud af en større forsamling, som tildeles en særlig arbejdsopgave. I politiske forsamlinger som kommunalbestyrelser og nationale parlamenter som Folketinget foregår en væsentlig del af arbejdet i udvalgene.  Man skelner mellem faste eller stående udvalg, der permanent arbejder med en bestemt arbejdsopgave, og ad hoc-udvalg, der er midlertidige og opløses, når deres arbejdsopgave er afsluttet.

Læs videre