Åbn undermenuer...

Cirkulære

En rundskrivelse fra en højere myndighed (f.eks. et ministerium), der pålægger en underordnet myndighed at følge en bestemt praksis i sin sagsbehandling. Cirkulærer har i modsætning til bekendtgørelser ikke umiddelbart retsvirkning for borgerne, men kun for administratorerne.

 

 

Læs videre